Play

Juglen Zwaan is gedoken in het onderwerp cadmium in cacao, dus in chocolade. Moeten we ons ongerust maken hierover?
Jutta Koehler vertelt wat wij kunnen leren van de principes van traditionele Chinese voedingsleer.