Play

Tim Kors gaat in op zware metalen. Hoe schadelijk zijn ze en hoe krijg je ze uit je lichaam?
Ralph Moorman vertelt hoe hij kijkt naar soja. Is het goed voor ons om er veel van te eten?