Play

Juglen Zwaan van aHealthyLife.nl gaat in op Glutathion. Dat is één van de belangrijkste stoffen die het lichaam kan inzetten voor celbescherming. Belangrijke functies van glutathion zijn: versterken van ontgifting en het immuunsysteem. Het is ook een goede antioxidant. 
Richard de Leth laat weten hoezo het voor sommigen zo lastig is om af te vallen. 
Harriet Bleijendaal geeft informatie over oefeningen die men toepast binnen het Master sha-centrum.