Play

We spreken met auteur C.F. van der Horst (fysiotherapeut) die een visie heeft op de farmaceutische industrie die ook voor artsen ondoorgrondelijk kan zijn.
Je hoort het gezondheidsnieuws, verzameld door Franca van Dalen van gezondheidsnet.nl, gevolgd door Hayo Bol. Hij gaat in op de effecten op de gezondheid van negatieve/positieve ionen en elektronen.