Play

Juglen Zwaan belicht de research over zoetmiddelen, zoals: erythritol, Stevia en Xylitol.
Greetje van den Eede vertelt hoe trauma’s de kans op zwangerschap beïnvloeden.
Ralph Moorman heeft het over bakken in (on)verzadigd vet. In welke vetsoort kun je nu het beste bakken?