Play

Arts voor natuurgeneeskunde Trudy Vlot belicht de oorzaken achter de autismespectrumstoornis.
Hanno Pijl (endocrinoloog en hoogleraar) legt hoe het kan dat vasten goed voor je gezondheid is.