Tim Kors van NewMedix laat weten hoe je kunt voorkomen dat bovenmatige stress schade veroorzaakt in je lichaam.

Tim bespreekt hoe stress ertoe kan bijdragen dat mensen klachten blijven houden, door chronische laaggradige ontstekingen. Het gaat bijvoorbeeld om vermoeidheid en spierpijn. Als het stress-systeem niet langer naar behoren functioneert, kan een stressor een ontstekingsreactie geven. Bovenmatige stress zorgt voor uitputting van cortisol. Hierdoor wordt cortisol niet voldoende aangemaakt. Gevolg is dat de bloedsuikerspiegel uit balans raakt, of leidt tot vermoeidheidsklachten, somberheid en slaapproblemen. Bij cortisoluitputting zorgt stress direct voor een activatie van het ontstekingssysteem.
Een laaggradige ontsteking in het lichaam kan te zien zijn aan de waarde van cytokines in het bloed.

De beste aanpak bekijkt het totaalbeeld, dus ook andere factoren dan alleen het uitgeputte stress-systeem: de darmen, het immuunsysteem en de leefstijl. Tim zegt dat het stress-systeem beter kan gaan functioneren met adaptogenen, zoals: Ashwaghandha. L-theanine is ook een ondersteunend supplement. Je moet natuurlijk wel de oorzaak van de stress aanpakken, want anders gaat het alleen om bestrijden van symptomen.

Zie ook deze blog, waarin Tim dieper ingaat op deze materie.