“19-09-2019, Wlliam Cortvriendt, kanker (deel 1)”. Gepubliceerd: 2019.