“07-08-14, Bea Pols, introductie”. Gepubliceerd: 2014.