“30-10-2014, Bea Pols, idee voor een ontbijt”. Gepubliceerd: 2014.