“17-09-2015, Bing Thio, acne”. Gepubliceerd: 2015.