“05-03-2015, Eric Claassen, darmparasieten”. Gepubliceerd: 2015.