“16-06-2016, Evelien Leijten, ultrasound”. Gepubliceerd: 2016.