“19-03-2015, Franca van Dalen, gezondheidsnieuws”. Gepubliceerd: 2015.