“09-07-2015, Hayo Bol, natuurgeneeskundige visie en aanpak binnen zijn praktijk”. Gepubliceerd: 2015.