“28-09-2023, Hayo Bol, bloesemtherapie”. Gepubliceerd: 2023.