Holistisch arts Frans Kusse legt uit hoe homeopathie werkt. Je kunt het gesprek met Frans beluisteren via de balk hieronder.

Homeopathie bestaat nu ongeveer 200 jaar. Hippocrates beschreef het principe ervan al in de Griekse oudheid. Frans beschrijft homeopathie als een westerse complementaire behandelmethode die onderdeel vormt van de geneeskunde. Homeopathie doelt erop het lichaam zelf te stimuleren tot genezing en herstel, via een subtiele prikkel. Die prikkel wordt gevormd door kleine hoeveelheid van een mineraal, een plant of dierlijke stof. Samuel Hahnemann heeft dit principe opnieuw ontdekt. Een stof die een klacht kan opwekken is ook in staat om het lichaam te helpen om die klacht te genezen.

Wij zijn gewend om alleen te kijken naar het niveau van chemische stoffen. Van belang is echter ook de overdracht van informatie, die ook elektromagnetisch wordt overgedragen. Homeopathie speelt zich af op dat elektromagnetische vlak. Een juiste prikkel is van invloed op het proces van genezen.

Het klopt niet dat er weinig wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar homeopathie. Er zijn meer dan 200 onderzoeken naar homeopathie die behoren tot de hoogste vorm van onderzoek: gerandomiseerd, placebogecontroleerd en dubbelblind. Hieruit blijkt dat homeopathie significant beter werkt dan een placebo. Toch verwerpen sommige wetenschappers het. Een aantal vooroordelen blijft overeind, omdat sommigen bij voorbaat al verwerpen wat niet in hun denkkader past.