Holistisch arts Roy Martina vertelt dat hij na zijn artsenstudie de homeopathie en acupunctuur heeft bestudeerd. Beiden zijn energetische geneeswijzen.

Luister naar het gesprek met Roy over deze vorm van genezen via deze balk:

Acupunctuur bestaat ruim 5.000 jaar. Tegenwoordig kunnen energie en energiestromen in het lichaam worden gemeten in tegenstelling tot decennia geleden. Grofweg zijn er twee groepen energiestromen: harmonische energie die het lichaam energie geeft en disharmonische energie, die energie afneemt. Positieve en liefdevolle intenties zijn een bron van harmonische energie. Volgens Roy zijn de energie van wifi en telefoon te kenmerken als disharmonische bronnen. Roy vindt het daarom nu meer dan ooit belangrijk om onze energie aan te vullen, via bijvoorbeeld edelstenen die specifieke energie geven.
Roy vindt de steen shungiet interessant, omdat deze een speciale koolstofcombinatie heeft. Het absorbeert disharmonische energieën.

Ziekte begint altijd in het energetisch veld (meridianen), zo legt Roy uit. Als dit verstoord raakt, treedt verstoring op in de biochemische laag die meetbaar is voor artsen. Verstoring op het niveau van de cel zijn zichtbaar, via scans of microscoop.

Als in ons leven een spanningsveld blijft bestaan dat energie wegneemt, verzakt ons immuunsysteem. Tumoren, verstoorde orgaanwerking en slijtage zijn het gevolg. Artsen werken vooral in de biochemische en cellulaire laag. Holistisch werkende therapeuten werken op het energieniveau, waarbij het genezingsproces langzamer verloopt, maar er ook positieve verandering merkbaar kan zijn in de levensinstelling.

De effecten van een trauma zijn afhankelijk van de betekenis die je er aan geeft. Voor een lang en gezond leven is belangrijk dat je goed bent in het vergeven.