“07-08-2014, Jetske Ultee, littekens voorkomen”. Gepubliceerd: 2014.