“07-08-2014, Franca van Dalen met gezondheidsnieuws”. Gepubliceerd: 2014.