Jelle Hermus startte het online platform soChicken.nl, zodat jij positieve ideeën kunnen opdoen waarmee je hun leven meer kleur geeft. Elke week brengt Jelle een nieuwsbrief uit. Daarnaast verzorgt hij ‘Broednest cursussen’, bedoeld om het leven stap voor stap steeds leuker te maken. In 2017 verscheen zijn boek “Steeds leuker, schrap de ellende en ontdek de korte route naar een leuker leven”.
In het radioprogramma deelt Jelle zijn positieve suggesties.

* 31-05-2018, plannen maken en doelen stellen
* 22-03-2018, verlies je financiële stress
* 25-01-2018, omgaan met negatieve personen