“25-01-2018, Jelle Hermus, omgaan met negatieve personen”. Gepubliceerd: 2018.