“23-11-2023, Wouter de Jong, supplementen bij diagnose kanker”. Gepubliceerd: 2023.