Wat zijn nu de belangrijkste levensfactoren die achter het al dan niet ontstaan van kanker liggen en hoe kun je de behandeling van kanker verbeteren? Arts William Cortvriendt geeft antwoord op deze vragen, waarbij hij zich baseert op gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek.

Het gesprek met William kun je beluisteren via deze link:

Er zijn veel leefstijlmaatregelen die je zelf kunt nemen om de kans op kanker te minimaliseren. Deze maatregelen kunnen ook de behandeling van kanker ondersteunen, waardoor de overlevingskans toeneemt. Leefstijlmaatregelen kunnen er bovendien voor zorgen dat de bijwerkingen van een chemokuur verminderen.

5 belangrijkste leefstijlmaatregelen om kanker te voorkomen

De belangrijkste maatregel is stoppen met roken waarmee je het risico op onder meer longkanker sterk vermindert. Voor wat betreft voeding is de belangrijkste maatregel dat je alle bewerkte voeding laat staan, alleen kiest voor onbewerkte levensmiddelen en eventueel regelmatig voor korte periodes vast. Daarnaast is het goed om minimaal een halfuur per dag matig intensief te bewegen, zoals wandelen in een stevig tempo.
Je kunt bovendien bepaalde supplementen zoals vitamine D nemen ter preventie.

Ketogeen voedingspatroon bij kanker

Wanneer je al kanker hebt, kun je steviger maatregelen nemen. Zo is het effectief om voor minimaal drie maanden het ketogeen voedingspatroon te volgen en om tijdens een chemokuur kortdurend te vasten. Het ketogeen dieet bestaat uit zeer koolhydraatarme voeding waarbij 60-80 procent van de calorie-inname bestaat uit vetten. Je lichaam benut dan vetten en de hieruit gevormde ketonen voor verbranding in plaats van glucose en dit brengt het lichaam in ‘ketose’. Hierdoor ontneem je kankercellen glucose als hun favoriete brandstofbron die daardoor vervolgens in energienood geraken.

Suiker en stress als kankerverwekkers

Een centraal thema bij het ontstaan van kanker betreft veranderingen in het cel-DNA. Daaraan voorafgaand zijn er verstoringen in de mitochondriën van de cel opgetreden. Dit zijn de energiecentrales binnen de cel. Die verstoringen ontstaan door te grote hoeveelheden glucose en de stresshormonen adrenaline en cortisol in het bloed. De favoriete brandstof voor kankercellen is glucose. Hoe meer glucose er in je bloed aanwezig is, hoe beter kankercellen delen en groeien. Kankercellen hebben namelijk enorme hoeveelheden glucose nodig omdat hun verbrandingsmechanisme veel minder efficiënt is van die van normale cellen. Bovendien sporen de door glucose veroorzaakte hoge insuline bloedspiegels aan tot celdeling, waarvan kankercellen profiteren.
Mensen met diabetes type 2 hebben hogere spiegels aan glucose, waardoor ze een veel grotere kans hebben op het krijgen van kanker. Als diabetici daarboven ook nog eens insuline injecteren neemt de kans op kanker nog verder toe tot bijna een factor 2. Mensen die veel chronische stress ervaren hebben ook een hogere kans op kanker, door de adrenaline en cortisol die ook weer leiden tot hogere glucose en insuline spiegels en bovendien een afname van de weerstand.

William legt uit dat het daarom zeer belangrijk is om diabetes type 2 aan te pakken via voeding en beweging. William raadt ook aan om iets te doen aan de factor stress, als je de diagnose kanker hebt.

Medicatie die invloed heeft op adrenaline

De bètablokker propranolol (Inderal), die soms wordt voorgeschreven bij een hoge bloeddruk, blokkeert de reacties van het lichaam op adrenaline. Adrenaline leidt namelijk tot vaatvernauwing. Uit bevolkingsonderzoek is gebleken dat mensen die langdurig behandeld werden met propranolol veel minder vaak kanker kregen. Nu wordt propranolol ook onderzocht om na te gaan of het kan helpen bij de behandeling van kanker.

In het boek Kankervrij vind je alle informatie over hoe je met leefstijl je risico op kanker kunt verminderen en tevens hoe je de behandeling van de oncoloog verder kunt verbeteren