In een recent interview belicht Juglen Zwaan de alarmerende risico’s van glyfosaat, een veelgebruikt onkruidbestrijdingsmiddel. Ondanks eerdere discussies over een mogelijk verbod binnen Europa is de licentie voor glyfosaat recentelijk verlengd.

Luister naar het interview via de link hieronder:


Juglen benadrukt de potentieel schadelijke effecten van glyfosaat op het ecosysteem, de menselijke gezondheid en zelfs op neurologische aandoeningen zoals Parkinson. De discussie over de carcinogene eigenschappen van glyfosaat is nog steeds gaande. Terwijl het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek glyfosaat als mogelijk kankerverwekkend classificeert, zijn andere instanties minder stellig. Juglen pleit voor voorzichtigheid, vooral omdat er gemengde bevindingen zijn in verschillende onderzoeken.

Naast mogelijke kanker gerelateerde risico’s wijst Zwaan op schadelijke effecten van glyfosaat op de darmflora. Ook voor de voortplanting, vruchtbaarheid en de lever gelden waarschijnlijke schadelijke effecten. Het middel kan zelfs de bloed-hersenbarrière doorbreken en neurologische aandoeningen bevorderen, zoals Parkinson.

Hoewel glyfosaat in veel bestrijdingsmiddelen voorkomt is het voor consumenten van belang te weten dat glyfosaatvrije formules beschikbaar zijn. Echter, Juglen benadrukt dat zelfs de afbraakproducten van glyfosaat, zoals ANPA, mogelijk schadelijk kunnen zijn.

Juglen adviseert preventieve maatregelen, waaronder het consumeren van biologische producten, grondig wassen van groenten en fruit. Hij zegt ook dat je het beste genetisch gemodificeerde gewassen kunt vermijden. Hij deelt methoden om blootstelling te minimaliseren, zoals het gebruik van natriumbicarbonaat, azijn, ozonwater of elektrolysewater.

Ondanks waarschuwingen van wetenschappers, is glyfosaat recentelijk opnieuw goedgekeurd, wat Zwaan toeschrijft aan de invloed van de industrie en de complexe relatie tussen bedrijfsleven en politiek. Hij roept op tot bewustwording om de blootstelling aan glyfosaat te minimaliseren.