“03-03-2022, Ralph Moorman, soja”. Gepubliceerd: 2022.