“06-02-2014, Ralph Moorman, paleodieet naast het hormoonfactor-programma gelegd”. Gepubliceerd: 2014.