“08-06-2023, Richard de Leth, vitamine D3 en K2”. Gepubliceerd: 2023.