“24-03-2016, Robbert Haringsma, werkzaamheid psychotherapie”. Gepubliceerd: 2016.