“12-01-2017, Sonja Kimpen, groenten”. Gepubliceerd: 2017.