“02-04-2015, Tim Kors, hormoonresistentie”. Gepubliceerd: 2015.