“13-10-2022, Tim Kors, leaky gut”. Gepubliceerd: 2022.