“29-05-2014, Tim Kors, bovenmatige stress”. Gepubliceerd: 2014.