“14-11-2013, Trudy Vlot, gedragsproblemen bij kinderen en hun darmfunctie”. Gepubliceerd: 2013.