Nieuw Engels onderzoek laat zien dat kleine veranderingen in je voedingspatroon voldoende kunnen zijn om de levensverwachting met acht maanden te laten toenemen. Je hoeft niet meer te doen dat één glas vruchtensap of fris te vervangen door water of ongezoete thee. Daarmee verlaag je de kans op diabetes met ongeveer 20%.
Deze onderzoeksresultaten komen uit een onderzoek waarbij 25.000 mannen en vrouwen elf maanden werden gevolgd. Deze groep moest elke dag noteren wat men at en dronk. De onderzoekers bekeken of deze mensen al dan niet diabetes type 2 kregen.