“09-12-2021, William Cortvriendt – bewegen tegen kanker”. Gepubliceerd: 2021.