“14-11-2019, William Cortvriendt, kanker (deel 2)”. Gepubliceerd: 2019.