“14-09-2023, Wouter de Jong, ribes nigrum”. Gepubliceerd: 2023.