“21-12-2023, Wouter de Jong, impact van stress verminderen”. Gepubliceerd: 2023.