“27-10-2022, Wouter de Jong, groene thee extract”. Gepubliceerd: 2022.