“28-10-2021, Wouter de Jong, collageen”. Gepubliceerd: 2021.