“06-06-2024, Hayo Bol, terrahertz frequentie”. Gepubliceerd: 2024.