“19-10-2017, Hayo Bol, bovenmatige stress”. Gepubliceerd: 2017.