“12-11-2015, Robbert Haringsma, piekeren en ACT”. Gepubliceerd: 2015.