“05-03-2015, Trudy Vlot, aanpak auto-immuunziekte”. Gepubliceerd: 2015.