Vermoeidheid is een van de meest voorkomende oorzaken bij disbalans en ziekten. Wat zijn de nu laatste inzichten achter chronische vermoeidheid? Orthomoleculair therapeut Tim Kors heeft de antwoorden.

Via de balk hierboven beluister je het gesprek met Tim Kors

Voor de grootste groep mensen met chronische vermoeidheid (CVS) geldt dat de klachten het gevolg zijn van verstoring in de biochemie. De biologische oorzaak kan divers zijn. Dat laten de onderzoeken zien, zo zegt Tim. Elke mens heeft immers een eigen individualistische biochemie.

Overige klachten bij CVS
Mensen met CVS hebben last van een algemeen malaisegevoel na inspanning. Ze hebben ook gevoeligheid voor licht, geur en geluid. Er komen ook slaapproblemen en depressieve klachten voor bij hen.

Combinatie van oorzaken
Tim noemt CVS een complexe aandoening als gekeken wordt naar de oorzaken. Het gaat om een combinatie van factoren. Die zouden allemaal in beeld moeten komen via diagnostiek.

Op het niveau van de hersenen kan sprake zijn van laaggradige ontstekingen. Er kan daarnaast ook sprake zijn van een verstoorde stofwisseling van l-Tryptofaan. Normaal gesproken wordt dit omgezet tot serotonine en melatonine. Tim geeft aan dat ook de darmflora een rol speelt bij CVS. Sommige mensen met CVS blijken een tekort te hebben aan de mineralen zink en magnesium. Een andere mogelijke oorzaak: intracellulaire oxidatie (binnen de cel).

Mensen kunnen ook nog last hebben van een intolerantie op bepaalde voedingsmiddelen, waardoor de darmwand wordt aangetast. Dat heet het ‘leaky gut’ syndroom. Of dit speelt, kan worden bepaald via bepaling van Lipopolysacchariden. Dit zijn deeltjes in de buitenmembraan van bepaalde bacteriën. Het zijn endotoxinen, die een sterke immuunrespons bij dieren en mensen veroorzaken. Probiotica kunnen helpend zijn.